Analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach powyżej progów

Analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach powyżej progów

Nowe Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność sporządzenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne „analizy potrzeb i wymagań”.

Zagadnienie to reguluje art. 83 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj
i wartość zamówienia.

Wspomniana analiza powinna w szczególności obejmować:

1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;

2) rozeznanie rynku:

a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,

b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Dokument zawierający analizę, powinien wskazywać:

1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b;

2) możliwość podziału zamówienia na części;

3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia;

4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;

5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Zamawiający może wszakże odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań, w przypadku gdy zachodzi podstawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4, lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5 p.z.p.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *