Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 3

Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 3

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułów dostępnych pod linkiem: https://blog.e-publicznydoradca.pl/postepowanie-odwolawcze-najwazniejsze-zmiany-w-2021-roku-cz-1/ oraz https://blog.e-publicznydoradca.pl/postepowanie-odwolawcze-najwazniejsze-zmiany-w-2021-roku-cz-2/ Jak wskazano w części pierwszej cyklu artykułów poświęconych najważniejszym zmianom w postępowaniu odwoławczym na kanwie obecnie obowiązujących przepisów tj. […]

Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 2

Postępowanie odwoławcze – najważniejsze zmiany w 2021 roku cz. 2

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułu dostępnego pod linkiem: https://blog.e-publicznydoradca.pl/postepowanie-odwolawcze-najwazniejsze-zmiany-w-2021-roku-cz-1/ Nowością wynikająca z tegorocznych zmian w postępowaniu odwoławczym jest kwestia tego, kto może występować jako pełnomocnik strony lub uczestnika postępowania odwoławczego. […]