Nowy kurs euro oraz korekta ustawowych progów w pzp – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Nowy kurs euro oraz korekta ustawowych progów w pzp – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

W związku z przepisem art. 35 ust. 3 pzp, przełom roku przyniósł, między innymi nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Aktualnie wynosi on 4,3117 i stosuje się go do postępowań wszczętych po dniu 31 grudnia 2017 roku. Zmiana kursu (zwyżka w stosunku do poprzednio obowiązującej wartości – 4,1749), oznacza w praktyce zwiększenie wartości zamówień i konkursów, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy pzp do kwoty 129.351 zł (dotychczas była to wartość 125.247 zł).

Kolejne zmiany dotyczą ustawowych wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Stosownie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 144 000 euro – dla dostaw lub usług (dotychczas było to 135 000 euro),
b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych (dotychczas było to 5 225 000 euro);

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 221 000 euro – dla dostaw lub usług (dotychczas było to 209 000 euro),
b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych (dotychczas było to 5 225 000 euro);

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 443 000 euro – dla dostaw lub usług (dotychczas było to 418 000 euro),
b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych (dotychczas było to 5 225 000 euro);

4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 443 000 euro – dla dostaw lub usług (dotychczas było to 418 000 euro),
b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych (dotychczas było to 5 225 000 euro);

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (wartość ta nie zmieniła się w stosunku do poprzednio obowiązującej),
b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych (wartość ta nie zmieniła się w stosunku do poprzednio obowiązującej).

Z kolei ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro (dotychczas było to 135 000 euro);

2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro (dotychczas było to 209 000 euro);

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro (dotychczas było to 418 000 euro).

Mikołaj Maźwa,
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Procedura uzupełniania oświadczeń i dokumentów w świetle ostatnich zmian w prawie zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164...

Zamknij