RODO w E-Publicznym Doradcy.

RODO w E-Publicznym Doradcy.

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie RODO na Zamawiających nałożony został obowiązek dostosowania dokumentacji zamówień publicznych do nowych wymogów. Szczegółowe wytyczne zostały przedstawione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. […]